av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1193 artiklar

Spelsituationen i Sverige har historiskt sett varit en av de mest reglerade i världen. Som det ser ut just nu har Svenska Spel monopol på alla casinospel, online och offline, som drivs inom Sveriges gränser. Bara en handfull spel kan erbjudas lagligt enligt Svenska Spels regler, till exempel är spelautomater online förbjudet, men inte landbaserade spelautomater. Det är också förbjudet för privatpersoner att äga ett landbaserat casino i Sverige, men det är möjligt att ansöka om tillstånd hos Lotteriinspektionen, landets tillsynsmyndighet, för att driva licensierade spelautomater på pubar och liknande inrättningar.

 

Även om så många restriktioner finns på casinon som drivs inom Sveriges gränser finns inga sådana ålägganden på spelare. Spelare i Sverige kan fritt välja att spela på vilket utlandsbaserat casino som helst, men är då såklart inte skyddade av Svenska Spel. Så länge de spelar på ett casino som är baserat i den Europeiska unionen är deras vinster nästan helt skattefria, medan spel på ett casino utanför EU resulterar i en skatt på 30% på vinsten. Utbetalningsgraden är generellt högre vid spel på utländska onlinecasinon än på Svenska Spels inrättningar, eftersom den svenska regeringen tar sitt ansvar att undvika problem med spelande på allvar, och enorma vinster tros leda till beroende.

Kritik och reformering av Sveriges spellagar

Missnöje med Sveriges spellagar har funnits ett bra tag. I huvudsak betyder den restriktiva situationen i Sverige för närvarande att spelare inte får allt de skulle kunna få från nationellt baserade casinon, och landet får inte tillnärmelsevis de fördelar som man skulle kunna få från spelskatter. År 2014 konstaterade European Gambling and Betting Association att Sveriges spellagstiftning inte följde den Europeiska unionens lagar som styr fri rörlighet för tjänster.

Sverige förstod snabbt att det krävdes en förändring, men det har tagit sin tid. Selektiva licenser från vissa operatörer lades till 2014, men detta kom inte särskilt långt. Nu kommer däremot nya lagar att införas 1 januari 2019. En del tror att datumet är för ambitiöst med tanke på hur långsamt introduktionen av förändringar av lagstiftningen för onlinespel har gått i de flesta länder, men detta är det datum som gäller, just nu.

Enligt den nya lagstiftningen kommer Sveriges statliga monopol att ersättas av ett mer liberalt licensieringssystem. Utländska onlineoperatörer kommer att tvingas vara licensierade av svenska myndigeter, vilket betyder att de blir mer reglerade och spelare mer skyddade. Mer skatt kommer också att gå till Sverige, så att dessa reformer även innebär att det blir förmånligare för landet. Alla landbaserade spelaktiviteter kommer även fortsättningsvis att stå under statens beskydd. Utländska casinon har också haft begränsningar gällande sin annonsering fram till nu, men de kommer att få nya möjligheter i och med förändringarna 2019. Detta bör generera ännu mer intäkter.

Status för spellagstiftning globalt

Situationen i varje land är unik, och restriktionerna för spel skiljer sig följdaktligen mellan dem. Vad man kan säga generellt är att de flesta länder börjar inse att lagstiftning för onlinespel bör vara progressiv och dynamisk för att kunna få ut maximal nytta och tillgodose behovet hos sina spelande invånare ordentligt. De långsamma men hoppfulla reformerna av Tysklands lag om onlinespel återspeglar också detta, och framgången för sådana policies kan ses hos den liberala och lönsamma spelindustrin i Storbritannien. 

Medan restriktioner på landbaserade casinon tenderar att bara påverka det land de är baserade i kan online-regler påverka vinsterna för många länder på en gång, och det verkar vara med detta i åtande som så många länder i den Europeiska unionen försöker stifta liknande lagar och hitta gemensamma nämnare. Detta är särskilt tydligt när det gäller etablerandet av den Europeiska kommisionen och diskussioner om delad spelarlikviditet i Europa.

Å andra sidan behåller Finland sitt monopol, och det gör även Norge, som inte är en medlemsstat i EU men har starka band till unionen. Det finns också farhågor om att Brexit kommer att fragmentera spellagstiftningen i Europa ytterligare, och leda till en situation med missnöje som vi för närvarande ser i USA. Spelsituationen i USA har varit fylld av komplikationer och kontroverser de senaste åren, och även om landbaserat spel är lagligt enligt amerikansk federal lag har varje stat möjlighet att reglera spel inom sina gränser, och betydande restriktioner har införts. The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act från 2006 orsakade också stor omvälvning, eftersom den gjorde allt onlinespel olagligt, men flera stater, som Atlantic City kringgår nu domen och skapar sina egna lagar och regler som styr onlinespelande.

Casinolagar och tillägg till lagar är fortfarande under utveckling, även om det går väldigt långsamt, och bör följas med intresse, eftersom framtida förändringar mycket väl kan bli mer fördelaktiga för både länder, spelare och spelbolag.

Källor:
http://www.casinogamespro.com/2017/12/22/sweden-to-officially-announce-new-gambling-legislation-in-2018
https://kelbet.se/oversikt-over-svensk-spellagstiftning
http://ec.europa.eu/growth/sectors/gambling_en
https://www.legalgamblingandthelaw.com/uk
https://iclg.com/practice-areas/gambling-laws-and-regulations/germany

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.