Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Tull & moms vid import från Kina till Sverige

Dela artikeln
onsdag, 21 september 2016 0
Tull & moms vid import från Kina till Sverige

Del #2 i Kinaimport

Del ett kan du läsa här

Det företag som är mottagare till en skeppning från utanför EU är i lagens mening importör. Importören skall således betala tull och moms, baserat på tullvärdet. I denna artikel förklarar vi vad som egentligen menas med tullvärde, hur processen fungerar och vad som menas med antidumping.

Tullvärde

Tullavgifter varierar beroende på produkt och ursprungsland. De kan ligga på allt ifrån 1% till 12%, eller så är det ingen tullavgift alls, dvs 0%. I andra fall är tullavgiften 50% till 70%, men då rör det sig om antidumpningsåtgärder, vilket jag återkommer till senare.

Momsen är nästan alltid enligt standardsatsen på 25%, och beräknas på summan av tullvärdet och tullavgiften. Låt mig nu förklara vad som egentligen menas med tullvärde.

Olika länder har olika sätt att beräkna tullvärde, men i Sverige består tullvärdet av följande kostnader:

  • Varuvärde
  • Fraktkostnader fram till hamn i EU (detta inkluderar också fraktkostnader som omsatts i Kina)
  • Kostnader för verktyg, som köps av leverantör eller annan part i Kina
  • Kostnader för produktutveckling (ex. Prover och design) som köps av leverantör eller annan part i Kina

Det är alltså en hel del mer att ta i åtanke än endast priset man betalar till leverantören! Det finns dock ett antal kostnader som inte är inkluderat i tullvärdet:

  • Fraktkostnader inom EU
  • Kostnader för kvalitetssäkring, som köps av tredjepart (ej relaterat till leverantör i Kina)

Att tänka på: Många kinesiska företag skriver felaktigt, eller till och med medvetet, ett lägre belopp på tulldeklarationen, vilket leder till att tullverket inte kan räkna ut tullvärdet. Se till att korrekt värde deklareras i fraktsedel innan godset skeppas! Jag skulle till och med säga att ni själva skall berätta för leverantören vilket värde de skall deklarera. Många kinesiska leverantörer vet inte om att exempelvis kostnader för frakt och produktutveckling är en del av tullvärdet i EU.

Antidumpingåtgärder

Vissa produkter har belagts med antidumping, vilket innebär att tullsatsen ligger på 45 – 80%, istället för 0 – 12%, vilket brukar vara normalfallet. Dessa åtgärder riktas mot industrier i vissa länder, där EU misstänker att varor säljs till under tillverkningspriset, något som möjliggörs tack vare statliga stöd.

Som importör måste man kontrollera om varan är belagd med antidumping innan affären sker. Annars finns en risk att man får en väldigt otrevlig överaskning vid godsets ankomst. Att få återbetalning från leverantören kan man också glömma bort.

Det är således extra viktigt att varorna deklareras på rätt sätt. För några år sen hade vi ett fall där leverantören deklarerat godset som "vitlök", vilket är belagt med en tullavgift på närmare 65%. En månad senare, när godset ankom, fick vi en smärre chock. Problemet låg just i deklarationen, då den faktiska varan var torkad vitlök, vilken har en tullsats på 4-5%.

Tull vid dropshipping

Som ovan nämnt så är det importören, dvs den person eller det företag som är skrivet som mottagare på en viss försändelse, som är skyldig att betala tull och moms.

De senaste åren har Dropshipping blivit stort, vilket är en affärsmodell som bygger på att en säljare (exempelvis i Sverige) säljer varor som denne inte har i lager. Istället skickas varan direkt från en tredjepart, till kunden. Om denna tredjepart befinner sig i Kina, vilket ofta är fallet, så blir kunden således importören - oftast sker detta ovetande.

Krav på dokumentation vid ankomst i hamn

De senaste åren har tullen blivit striktare vad gäller dokumentation på ankommande gods. Eller, det kanske inte är så att det blivit mer strikta (lagarna har ju inte ändrats) utan snarare är det nog så att marknaden översvämmas med farliga produkter.

Ett typexempel är så kallade Hoverboards. Vi har fått flera rapporter under året från importörer som fått godset stoppat i tullen, då de helt enkelt inte har rätt dokumentation. Med andra ord, dokumentation som visar att produkten efterlever applicerbara säkerhetstandarder.

Tullverket har inte bara stoppat gods, utan skickat misstänkta produkter direkt till Elsäkerhetsverket för testning. Detta är intressant, då det tyder på ett ökat samarbete i framtiden, där Tullverket jobbar mer och mer för att aktivt stoppa farliga konsumentprodukter från att ens komma in i landet.

EORI nummer

Tänk på att ni måste ansöka om ett EORI nummer (Economic Operator Registration and Identification scheme) innan ni importerar gods. Det gäller även för import av provexemplar, som kan stoppas i tullen om mottagaren inte har ett EORI nummer.

Att ansöka om ett EORI nummer kan göras på Tullverket.se, och tar bara några dagar. Det är också gratis.

Hur fungerar betalning av tull och moms?

Leverantören deklarerar alltid ett varuvärde i fraktsedeln som medföljer, vilket gäller oavsett om man väljer flyg eller sjöfrakt från Kina. När godset sedan ankommer till lasthamn finns flera alternativ:

#1: Betalning sker via ett fraktföretag

Många fraktbolag erbjuder importörer att hantera betalning av tull och moms vid godsets ankomst i hamn. De flesta kan också hantera vidare transport till en destination i Sverige. Således kan man få alla hamnavgifter, tullavgifter, moms och inrikestransport samlade på en och samma faktura.

#2: Egen deklaration

Tullavgifter och moms kan också betalas direkt till tullverket. Därtill kan man också ansöka om tullkredit, vilket möjliggör betalning vid senare tillfälle.

Har ni frågor om tullar, frakt eller import från Kina? Tveka inte på att skicka ett e-post redan nu!

Del 1 om Kina import – för småföretagare och e-handlare

Ämnen

Välj kommun från listan