Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar

Klagomålen över nya skatter viner i kommentarsfälten i de sociala medierna och tangentborden går varma hos journalisterna och medborgare om plastpåseskatt, klädskatt och höjda el- och bensinpriser. Ovanpå det hällde Miljöpartiets nytillträdda språkrör Per Bolund bensin på brasan genom att under en presskonferens i Almedalsveckan hota med att fossila bränslen ska fasas ut helt till 2030. Det återstår att se hur det ska lösas. 1 juli trädde dock en rad nya lagar i kraft, här är de som mest påverkar dig som är företagare.

 

I min kommande artikel redogör jag för de skatter som träder i kraft den 1 augusti, så följ mig och håll dig uppdaterad.

Bensinskatten sänks en kort period

Bensinskatten sänktes den 1 juli (årets höjning blir ”enbart” 17 öre istället för 33 öre). Men det kommer bli kortvarigt då miljöminister Isabella Lövin aviserade att drivmedelsskatterna ska gå tillbaka till det gamla igen den 1 januari 2020.

RUT-avdraget blir större

Enligt dagens regler om skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget, kan privatpersoner få avdrag på skatten för exempelvis städning, barnpassning och trädgårdssysslor. Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år. Läs mer här.

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs

Den 1 januari 2016 slopades denna i dess dåvarande utformning men nu är den alltså återinförd. Läs mer här.

Momsen på e-publikationer sänks

 

Regeringen har föreslagit sänkt moms på e-publikationer från 25 till 6 procent. Det innebär att e-publikationer får samma skattesats som böcker, tidningar, tidskrifter och liknande. Produkter som mest består av reklam, rörlig bild eller musik omfattas inte av skattesänkningen. Läs mer här.

Skattereglerna för generationsskiften förändras

De nya skattereglerna för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag innebär att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. Det här underlättar för att företag kan fortsätta drivas inom familjen när någon går i pension. De tidigare reglerna innebar att en försäljning av ett fåmansföretag till en närstående medförde högre beskattning än om företaget såldes till en utomstående person. Läs mer här.

Löneskatten för äldre tas bort

En särskild löneskatt om 6,15 procent tas sedan den 1 januari 2016 ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Den särskilda löneskatten för äldre är nu avskaffad. Läs mer här.

Befrielse från koldioxidskatt i vissa fordon förändras

 

Befrielsen från koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet fr.o.m. den 1 juli 2019 ska vara 1 930 kronor per kubikmeter (tidigare var befrielsen 1430 kr) med ett undantag mellan 1 juli och 31 december. Läs mer här.

Vägavgifterna för tunga fordon höjs

Vägavgiften höjdes den 1 juli för vägavgiftspliktiga lastbilar som inte har utsläppskrav Euroklass V eller EEV. Höjning av vägavgiften för lastbilar med Euroklass V och EEV sker den 1 januari 2020. För lastbilar med Euro VI kommer vägavgiften inte att förändras. Läs mer här och här.

Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal

Den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Momsen blir en kostnad för den som driver vårdmottagningen om den inte har möjlighet att få tillbaka momsen. Kommuner och landsting har en särskild rätt till ersättning för moms. Läs mer här och här.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.