Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
91 foruminlägg
1269 artiklar
Det går bra för svenska företag. Framförallt för de som arbetar med utländska kunder och tar emot betalning i andra valutor än den svenska kronan. Kronan fortsätter att tappa i värde och förväntas sjunka ännu mer om inte räntorna höjs. Det är en osäker framtid som väntar Sverige. En låg krona gynnar investering och konsumtion, men det kommer i det långa loppet att minska Sveriges konkurrenskraft i världen.

Påverkande faktorer

 

Handeln med forex valuta är värd miljoner och det är världens största finansiella marknad vilket du kan läsa mer om på IG Forex valuta. Prisrörelserna förändras snabbt och det är en av de mest volatila marknaderna. Valutamarknaden påverkas av flera olika faktorer och det är inte bara ränteläget och tillväxten som styr värdet. Det styrs också av efterfrågan, det politiska läget och sysselsättningsgraden i landet. Till exempel har dollarn sjunkit i förhållande till euron på grund av olika handelsdiskussioner och tullhot. Det brittiska pundet har i sin tur stärkts mot euron tack vare att Storbritannien beviljades längre tid att förhandla med EU om brexit.

För Sverige beror kronans senaste försvagning på att utländska aktörer har sålt svenska statsobligationer. Nordeabankens valutastrateg kallar det rådande läget giftig och valutapolitiken har påverkats av negativa räntor. Riksbankens eget program för obligationsköp har också skrämt bort investerare från att köpa svenska tillgångar och den svenska kronan. Ytterligare sänkningar tros komma till sommaren, och framförallt mot euron. Däremot är bankernas valutastrateger inte överens om med hur mycket. Några tror att kronan kommer att falla som mest till 10,70 medan andra beräknar att den kommer att sjunka till 10,60 för att sedan vända.

Stark exportindustri

Svenska exportföretag gynnas på börsen av en svagare krona. Det brukar sägas att om kronan försvagas med 10 procent, ökar vinsten generellt med 20 procent. Det har gjort att företag som Volvo, Ericsson och Alfa Laval har vuxit på börsen under årets första kvartal. Det går sämre för de företag som inte exporterar sina produkter och svenska företag som Clas Ohlson har tappat i värde på börsen.

 

Trots en överlag positiv börsutveckling väger det inte upp en försvagad krona. Enligt Mattias Isakson, som är aktiestrateg på Swedbank, finns det trots en uppgång en pessimism gällande börskurserna. En svag krona kan ge en extra vinstboost för vissa företag, men det har förödande konsekvenser för basindustrin som tappar utländska investerare.

Presterade sämst

Hittills i år är den svenska kronan en av de valutor som har presterat sämst mot euron. Endast valutorna i Ghana och på Haiti och Jamaica har presterat sämre. För att stärka kronan och undvika en inflationschock kräver Nordea Markets Sverigechef att räntorna höjs rejält. Enligt henne kommer inte flera och låga höjningar att gynna kronan.

Den svenska Riksbanken står nu inför ett dilemma. Den svaga utvecklingen i Europa har fått Centralbanken att senarelägga räntehöjningarna i ett försök att stimulera industrierna. Den svenska räntan höjdes i december och banken verkar nu vilja avvakta med ytterligare höjningar. Det är tydligt att de vill se hur bankerna i Europa, och resten av världen, kommer att möta den sjunkande konjunkturen, så att man tillsammans kan gå mot bättre tider.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.