av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1259 artiklar
Restauranger är traditionellt sett ofta toppstyrda organisationer med ledare som pekar med hela handen, vilket bland annat tydliggjorts i tv-serier där restaurangchefer inte tvekar inför att skälla ut sina medarbetare. Jonathan Luck, som driver restaurang Fabriken i Malmö, har valt att gå mot strömmen genom en ledarskapskultur som fokuserar på delaktighet, delegerat ansvar och lyhördhet.

 

De flesta av oss associerar nog ledarskap i restaurangbranschen med kökschefer med ett häftigt humör som de inte tvekar att dela med sig av till sina medarbetare så snart de ges en möjlighet. Visst stämmer det att många restaurangchefer tillämpar en toppstyrd och relativt odemokratisk ledarstil full av pekpinnar. Restaurangägaren Jonathan Luck, som sedan ett drygt år tillbaks driver restaurang Fabriken i Malmö, har själv haft chefer som använt sig av en tuff och exkluderande ledarstil. När det var dags för honom att starta en egen restaurang bestämde han sig därför för att göra det omvända och istället välja en ledarstil som involverar personalen och bygger på ömsesidigt förtroende.

Presenterar en vision och låter medarbetarna själva hitta vägen fram till målet

– Som restaurangägare är det viktigt att vara delaktig i arbetet ute på golvet och inte stänga in sig på sitt kontor. Jag är ute i verksamheten och coachar mina medarbetare sex dagar i veckan, det är viktigt för att få till en dialog, teamkänsla och en känsla av att vi strävar mot samma mål. Varje morgon inleder vi med en gemensam frukost, där jag går igenom gårdagens resultat, framtida mål och delar med mig av min vision, vilket bidrar till att skapa delaktighet, säger Jonathan Luck.

Att ta sig tid med sina medarbetare och att delta i det dagliga arbetet är ett viktigt fundament i hans ledarstil. Genom att delegera ansvarsområden, presentera en vision och därefter låta medarbetarna själva hitta vägen fram till målet lägger Jonathan Luck grunden till ett ömsesidigt förtroende mellan sig själv och sina medarbetare.

Delägarskap ger medarbetarna ett tydligt incitament

– Jag vill också betona vikten av tydliga incitament. Jag har valt att erbjuda mina medarbetare delägarskap i företaget. Även om delägarskapet bara omfattar någon eller några procent av företaget så fyller det en viktig funktion som motivationsfaktor. Ett delägarskap ökar lojaliteten, ger medarbetarna något konkret att sträva efter och ökar jämlikheten mellan dig som chef och dina medarbetare, säger Jonathan Luck.

Ett väloljat maskineri och fungerande lagarbete är en viktig förutsättning i restaurangbranschen, där varje medarbetare levererar sin viktiga pusselbit i kedjan som gör att gästens upplevelse blir optimal. Jonathan Luck menar att hans ledarstil genererar nöjda medarbetare, vilket i sin tur skapar en trivsam atmosfär i restaurangen och smittar av sig på kunderna.

– Personalens välbefinnande och känsla av delaktighet smittar direkt av sig på kunderna, såväl i restaurangbranschen som i andra branscher. När du respekterar personalen respekterar de även era kunder. Mitt råd till andra chefer är att involvera sig i det dagliga problemlösande arbetet. Visa att du är en i teamet med dina medarbetare, säger Jonathan Luck.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.