av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1233 artiklar

Underentreprenörsavtal mallEn entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid.

Det finns olika typer av entreprenader, exempelvis totalentreprenader eller generalentreprenader, där det finns olika standardavtal. Men när ett företag utför ett arbete till den entreprenör som arbetar för beställaren, så kallas detta företag för underentreprenör.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

Beställ mallen Underentreprenörsavtal för 596 kr + moms. Önskar du tjänsten skräddarsytt avtal hjälper vår jurist dig hela vägen - då är priset 3496 kr + moms.

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Underentreprenören arbetar åt huvudentreprenören, inte åt beställaren. De juridiska förpliktelserna är således mellan underentreprenör och huvudentreprenör. Men oftast skall beställaren (byggherren) godkänna de som av huvudentreprenören får anlitas för underentreprenader.

Det finns standardavtal som kan användas vid underentreprenader, AB-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader) respektive ABT-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad). Detta kallas standardavtal och mer information om dem finns här.

Vi har emellertid utformat ett underentreprenadavtal som är enkelt att tillämpa. Skulle du dock vilja använda någon av standardavtalen i branschen kan du exempelvis skriva in i vårt underentreprenörsavtal att standardavtal X gäller då frågan inte uttryckligen regleras i underentreprenörsavtalet.

Juristens bästa tips för korrekt avtal för samarbete med underentreprenör

För det första, om du vill använda ett standardavtal vid underentreprenader (se i vår presentation om ämnet) och du vill att detta standardavtal ska gälla som ”utfyllande rätt”, dvs. då vårt underentreprenörsavtal inte uttryckligen reglerar ämnet ifråga, så ska du välja ett standardavtal för underentreprenad som är så likt som möjligt det standardavtal som entreprenören har med byggherren.

Följande sådana kopplingar finns:

AB-U 07 hänvisar till AB 04

ABT-U 07 hänvisar till ABT 06

AFU 99 hänvisar till AB 92

AFTU 99 hänvisar till ABT 94

Gällande klausul 3.1-2 i vår mall bör det arbete som ska utföras beskrivas i en bilaga till huvudavtalet. Gällande tidsplanen i klausul 4 finns vitesbestämmelser vid brytande därav i klausul 10. Observera i övrigt att det finns många X angivna i avtalet där ni ska ange bilagor eller skriva in uppgifter.

Om det är så att någon bestämmelse inte finns om ett specifikt ämne i vårt underentreprenörsavtal och ni inte har hänvisat till ett standardavtal i branschen med avsaknad av bestämmelse därom och underentreprenörsavtalet ingås mellan näringsidkare och konsument så gäller konsumenttjänstlagen. Är vidare någon bestämmelse i detta underentreprenörsavtal till nackdel för konsumenten i jämförelse med bestämmelse i konsumenttjänstlagen som reglerar samma område, så gäller konsumenttjänstlagen. Detta framgår av 3 § konsumenttjänstlagen som lyder enligt följande:

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

Beställ mallen Underentreprenörsavtal för 596 kr + moms. Önskar du tjänsten skräddarsytt avtal hjälper vår jurist dig hela vägen - då är priset 3496 kr + moms.

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.