av Connect Sverige
Connect Sverige
0 foruminlägg
37 artiklar


Din affärsidé måste också ha en stor tillväxtpotential för att vara intressant.
Investerarnas avkastningskrav på investeringar i unga tillväxtföretag är höga jämfört med till exempel investeringar i börsnoterade bolag, på grund av den relativt sett större risken.

 

Investerarna måste gardera sig för misslyckanden, och deras genomsnittliga årliga avkastningskrav kan grovt anges till ca 30 procent. När en investerare gör sin första bedömning av ett ungt tillväxtföretag är det framför allt två saker som investeraren har att utgå ifrån – Dig själv och Din affärsplan.

Dessa faktorer ligger till grund för investerarens första värdering, förnuftsvärderingen. Siffror spelar jämförelsevis ingen större roll på det här stadiet, utan det avgörande är investerarens kunskaper, erfarenhet och intuition. Som komplement till förnuftsvärderingen använder investeraren sannolikt också etablerade värderingsmetoder som är lämpade för mer mogna företag, till exempel jämförande värdering och kassaflödesvärdering.

Åtta av tio investerare anser att bedömningen av entreprenören är den avgörande faktorn för ett investeringsbeslut i ett ungt tillväxtföretag. Personkemin är viktig.

”Den viktigaste faktorn för ett investeringsbeslut är en kombination av bra affärsidé och entreprenör.”

VD, riskkapitalbolag

DEN KLASSISKA TILLVÄXTRESAN

Ett tillväxtföretags utveckling från idéstadiet till exit beskrivs ofta som en resa. Under resans gång kommer att antal finansieringsrundor att genomförasoch nya delägare kommer in i företaget.

Din ägarandel minskar successivt, men om allt går väl ökar värdet på den andel som Du har kvar. Din roll som ägare och företagsledare kan också komma att påverkas i takt med att aktiviteterna i företaget förändras. Figuren på nästa sida kan tjäna som ett enkelt exempel på hur tillväxtresan kan se ut. Den kan dock variera beroende på typ av företag och bransch.

Tänk på att en investerare inte bara är en finansiär utan också en kompanjon. Ditt val av investerare i tidiga skeden har därför stor betydelse inför framtida finansieringsrundor.

TIO VIKTIGA FAKTORER

Matrisen sist i detta avsnitt ger en bra indikation på vilka faktorer som investerarna bedömer som viktigast i tillväxtföretagets olika skeden (i prioritetsordning).

PRISSÄTTNING AV ANDELAR

För en investerare är det inte andelens värde vid tidpunkten för investeringen som är intressant, utan relationen mellan investeringens värde vid investeringstillfället och en framtida exit.

  • Tillväxtföretagarens investeringsbehov
  • Investerarens avkastningskrav
  • Investerarens bedömning av affärsrisken
  • Den personliga relationen mellan investeraren och tillväxtföretagaren
  • Din skicklighet som förhandlare.

 


”Det är investeringens värde vid en framtida exit som är viktig, inte värdet på andelen när jag gör investeringen.”

VD, riskkapitalbolag

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.