av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
2 foruminlägg
113 artiklar

Vad är ett aktieägaravtal?

Aktieägaravtal är en form av samarbetsavtal eller kompanjonsavtal, mellan delägarna i ett aktiebolag. Förutom genom bolagsordningen, som är ett offentligt dokument och som i princip brukar vara begränsat till att innehålla information kring vissa ämnen, kan parterna reglera sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra genom ett dokument som inte behöver vara offentligt, ett så kallat aktieägaravtal.

Varför skriva ett avtal?

I aktiebolag med ett begränsat antal aktieägare är det lämpligt att skriva ett aktieägaravtal för att reglera hur parternas samarbete i bolaget ska gå till. Finns det olika ägargrupperingar kan det finnas anledning att upprätta flera avtal.

I ett aktieägaravtal regleras bland annat hur bolaget ska finansieras till exempel om bolaget behöver mer pengar under uppstartsfasen för att kunna växa. Det är även bra att komma överens om hur beslut ska fattas (extra viktigt vid en 50/50 aktiefördelning mellan två ägare) och vad som ska hända om någon vill lämna bolaget eller om någon blir sjuk eller dör. Skulle den ena delägaren skilja sig kan aktierna plötsligt blir indragna i en bodelning och det går att undvika om ni lägger till en klausul om det i avtalet.

Det är också vanligt att skriva an klausul hur man ska förhålla sig om en extern finansiär vill köpa hela eller delar av företaget. Det är också bra att reglera hur det praktiska arbetet ska gå till där ansvarsområden, arbetsinsatser, löneuttag, semestrar och hur styrelsen ska se ut.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

Beställ mallen Aktieägaravtal för 796 kr + moms. Önskar du tjänsten skräddarsytt avtal hjälper vår jurist dig hela vägen - då är priset 3996 kr + moms.

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.


Se även: Mall för aktieägartillskott.

I denna mall regleras följande

 • Bolagets säte, revisor, styrelse, etc.
 • Bolagets aktiefördelning
 • Parternas uppdrag i Bolaget
 • Finansiering
 • Konkurrerande verksamhet
 • Sekretess
 • Förköpsrätt av aktier vid Parts utträde
 • Parts avtalsbrott
 • Enighet vid vissa beslut
 • Vinstdisposition och löner
 • Drag-along vid avyttring av aktier
 • Tag-along vid avyttring av aktier
 • Parts obestånd, sjukdom, dödsfall, bodelning
 • Värdering
 • Nya aktieägare
 • Fullständig reglering
 • Tillämplig lag och tvist
 • Avtalstid och uppsägning
 • Med mera

Ni bestämmer själva vad ni vill reglera i ert avtal, men listan ovan är punkter som ni bör överväga att gå igenom. I förifyllda fält lägger ni till eller tar bort det som inte är relevant för er verksamhet. Där X angetts skall ni fylla i och i samband med vissa bestämmelser i detta aktieägaravtal måste ni välja alternativ. Detta gör att mallen är enkel att jobba med.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

Beställ mallen Aktieägaravtal för 796 kr + moms. Önskar du tjänsten skräddarsytt avtal hjälper vår jurist dig hela vägen - då är priset 3996 kr + moms.

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.


Notis: När du vill spara mallen aktieägaravtal för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Dokumentmallen aktieägaravtal fungerar bäst i den senaste versionen.)

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.