av Joakim Ström
Joakim Ström
VD på Simpell i Göteborg
0 foruminlägg
1 artiklar

 

Den traditionella anställningsformen är förlegad och arbetsmarknaden förändras alldeles för långsamt. Nu har stora delar av Sveriges arbetskraft fått nog och flexibelt arbete är ett krav för många, inte en förmån! menar Joakim Ström, VD på Simpell.se.

Antalet giggare ökar lavinartat och skapar en kraft som kommer göra att traditionella större företag kommer mötas av enorma personalutmaningar. Främst kring att attrahera, rekrytera och behålla talang med spetskompetens.

Svenska företag måste vakna upp och börja anpassa sin arbetsmiljö

Alla individer är olika men de flesta företag försöker ändå envist trycka ut samma strukturer och processer i hela organisationen. 

Vi har bara sett början av effekterna av den växande gig-ekonomin. De flesta företag brottas med lågt personalengagemang och omotiverade medarbetare. Det är ett direkt resultat från att man inte förstår vad som krävs för att engagera och motivera sin personal samt att man inte anpassar sin arbetsmiljö utifrån vad som faktiskt önskas. Alla individer är olika men de flesta företag försöker ändå envist trycka ut samma strukturer och processer i hela organisationen. Samma modell passar inte alla längre! Varför är ”8-17 modellen” fortfarande utgångspunkten för många företag? Det är en modell som togs fram när nästan hela vår arbetskraft arbetade i en fabrik där man stämplade in och ut vid vissa tidpunkter varje dag. Idag har vi en helt annan situation där väldigt många yrkesgrupper skulle kunna jobba på distans och mycket mer flexibelt. 

Att jobba från en dator på en strand på Bali kommer bli en norm

Med dagens teknik måste man ifrågasätta företag som fortfarande kräver närvaroplikt från sina medarbetare. Det pågår just nu ett generationsskifte där många 50-60-talister lämnar arbetsmarknaden vilket möjliggör för den ”nya generationen” att förändra mossiga strukturer. Distansarbete kommer då få större acceptans. Vår, Simpells, förhoppning är att man då ska kunna jobba från en dator på en strand Bali om man känner sig mer effektiv och vill det.

Allt ska vara enkelt och flexibelt

50% av Sveriges arbetskraft kommer vara giggare inom 10 år.

 

Stora delar av det svenska systemet är inte anpassat för att man ska kunna vara giggare. Vi måste investera i vår infrastruktur och skapa rätt möjligheter för individer som vill kunna jobba med det de älskar, kunna jobba varsomhelst, närsomhelst och hursomhelst.

Vi tror att över 50% av Sveriges arbetskraft kommer vara giggare inom 10 år. Därför kommer det sättas mycket press på både politiker och arbetsgivare kring anställningsformer och trygga arbetsmiljöer för dessa individer. Det måste även bli mycket enklare att hitta gigs (uppdrag) för den som vill kunna jobba mer flexibelt och det ska vara enkelt för företag att hitta relevanta giggare.

 

/Joakim Ström

VD, Simpell.se

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.