av Peter Tovman
Peter Tovman
Stockholm
0 foruminlägg
28 artiklar

Kina har en enorm drivkraft när det gäller företagande och tillväxt. Debatten om Kinas agerande i Coronakrisen och inställningen till mänskliga rättigheter får inte skymma detta faktum. Jag försvarar inte Kina när det gäller hanteringen av Corona och mänskliga rättigheter, men har stor respekt för Kinas näringslivsdynamik.

 

Drivkraften och dynamiken är grunden för Kinas tilltagande ställning som en politisk och ekonomisk stormakt.  Jag menar Sverige måste dra lärdomar av Kina när det gäller företagande och innovationer.

Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige på en fjärdeplats. Därefter halkade vi ner i listan och nådde en bottennivå efter 90-talskrisen. 2018 var Sverige på en elfteplats (Källa: Ekonomifakta).

Några svenska näringar i jämförelse med sina kinesiska motsvarigheter:

  • Saab körde av vägen, Volvo räddades av kinesiska intressenter.
  • Svensk hemelektronikindustri som fanns på 60- och 70-talet är borta medan denna industrigren blommar i Kina.
  • Svensk varvsindustri med varv som Götaverken och Eriksberg är borta, men i Kina seglar varvsindustrin för fullt.
  • Ericsson grundades på 1800-talet och med en omsättning 2019 på 227 miljarder sek, Huawei grundades 1987 med en budgeterad omsättning 2020 på knappt 1140 miljarder sek.
  • Sverige har varit en internationellt ledande läkemedelstillverkare, idag är Kina en sådan ledande tillverkare.
  • Svenska dataindustrin fick strömavbrott, medan kinesiska Lenovo idag är en världsledande datortillverkare.

Kina var sönderkört efter kulturrevolutionen. En nation i spillror. Nu har Kina rest sig med en kraft som är sällan skådad. Vad är det som gjort Kina till en ledande nation inom företagande och innovation?

 

Sverige har blivit starkt på nya områden som IT. Men det nya kan inte ensamt ersätta det som försvunnit i Sverige i fråga om ekonomisk tillväxt och sysselsättning.  Om de branscher som jag nämnt här ovan haft möjligheter att utvecklas i Sverige, kombinerat med det nya som IT, hade Sverige kunnat varit världsledande inom många fler branscher än vad som gäller i dag. Dessutom, de olika branscherna växer ihop genom exempelvis gemensamma teknikplattformar. Detta skapar förutsättningar för såväl ytterligare expansion av befintliga företag som möjligheter till att nya företag växer fram.

Som medlem i Moderaterna är mitt förslag följande: Att Moderaterna snabbt tar fram en visions- och handlingsplan för svensk tillväxt att presentera inför valet 2022. Det handlar inte i första hand om sänkta skatter, sänkt A-kassa, RUT-avdrag, att skicka 100 miljarder i månaden under Coronakrisen till företagen. I stället om något helt annat. Vad? Jag har mina tankar, men överlåter det till politiken. Egentligen borde alla riksdagens partier genomföra detta inför valet 2022.

I arbetet med att ta fram en visions- och handlingsplan är Kina centralt i analysen så att vi förstår mekanismerna för Kinas tillväxt och drar lärdomar för svenska förhållanden.  Vad är det som gjort Kina till en ledande nation inom företagande och innovation? Hur kan vi implementera lämpliga moment i Sverige.

 

Sverige har problem i ekonomiska tillväxttermer, med eller utan Corona. Sker inget nu är vägen tillbaka till fornstora dagar alltmer kostbar.

Peter Tovman, Ek. lic.

Företagare

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.