Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Leveransavtal mall

Dela artikeln
fredag, 05 oktober 2018 0

Leveransavtal mall

Ett leveransavtal är ett generellt avtal som går in på de avtalsbestämmelser som ska gälla mellan en köpare och en säljare vid försäljning av produkter/tjänster/service.

Det är inte ett specifikt avtal om varjehanda försäljning i sig utan reglerar enbart såsom ett ramverk vad som gäller i den situation att en försäljning mellan parterna vidtas. Leveransavtalet kan därför betecknas som allmänna villkor som används mellan parterna vid varje enskild försäljning/överenskommelse om utförande av tjänst/service.

Läs igenom mallen för leveransavtal och fyll i där det anges X. Se till att alla villkor är i överensstämmelse med din vilja i den enskilda situationen. Föreligger något önskemål om att reglera annorlunda skriv till vår jurist, så får du konsultation. (30 minuters rådgivning ingår i Företagarpaketet.)

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Välj kommun från listan