av Redaktionen
Redaktionen
15 följer
19 följare
46 foruminlägg
1163 artiklar

Björn Strid har mångårig erfarenhet av säljaryrket. Han har sålt alltifrån glass till avancerade logistiklösningar och har i många sammanhang rönt stora framgångar med sin empatiska försäljningsstil. Han menar att den utpräglat svenska försäljningstekniken baseras på fem avgörande grundpelare; förtroendeskapande, empati, förberedelse, aktivitet och siffror.

Platta organisationer möjliggör hög aktivitetsnivå

 

- Svenska säljare har överlag en gedigen kompetens om de tjänster eller produkter de säljer, de är insatta och har ofta en branscherfarenhet att luta sig tillbaks på. Den allra viktigaste framgångsfaktorn är förmodligen vår empatiska förmåga. Svenska säljare förstår sig själva och andra. Vi ser och bekräftar andra individer runt den person vi har mötet med. Det skiljer oss från många andra internationella säljare som i huvudsak fokuserar på individen med högst formell titel, säger Björn Strid, säljcoach som driver företaget Strid & Co och som är författare till ”Låt hjärtat slå ditt säljrekord”(Ekerlids förlag).

Svenska säljare och affärsmän är dessutom duktiga på att förbereda sig på rätt sätt med agendor och tidshållning. Det bidrar till att bygga förtroende hos motparten i affärssammanhang. Den konsekvent höga aktivitetsnivå som kännetecknar många svenska säljare är ytterligare en framgångsfaktor. Det kan vi i stor utsträckning tacka våra platta, prestigelösa och informella organisationsstrukturer för.

Empati- en mycket värdefull försäljningsegenskap

Ytterligare en betydelsefull framgångsfaktor är, enligt Björn Strid, svenska säljares förmåga att hantera sina egna försäljningssiffror, vilket också gör dem duktiga på att ställa motsvarande frågor i sina internationella kundkontakter.

- Dessa egenskaper utgör en vinnande kombination som uppskattas över hela världen. Svenska säljare är duktiga på att ställa frågor, leda möten och, inte minst, att ta oss tiden att verkligen se och bekräfta människor. Empati är en mycket värdefull egenskap när det kommer till försäljning, oavsett bransch eller sammanhang. För svenska säljare är vår empatiska förmåga i kombination med våra engelska kunskaper och vårt sätt att agera ett självskrivet framgångsrecept, säger Björn Strid.

Fem tips för säljare som vill stärka sin empatiska förmåga:

  1. Träffa personer på alla nivåer, från beslutsfattare och påverkare ner till användarnivå.
  2. Var inte för mycket PÅ, fokusera istället på att ställa frågor.
  3. Följ upp de kontakter du redan etablerat och investera tid på att följ upp dem istället för att nödvändigtvis inrikta dig på att träffa ännu fler.
  4. Hör av dig till dina kunder även när du inte tänkt sälja, för att du bryr dig om dem och för att de är viktiga. Det leder ofta till fler affärer, även om inte huvudsyftet var det.
  5. Träna genom att ställa frågor om såväl privatliv som jobb. Låt sedan mottagaren berätta klart. Du behöver inte kliva in och berätta om ditt. Ställ hellre ytterligare en fråga än att vräka på med dina erfarenheter. Det är ett icke empatiskt beteende.
Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.